Integritetspolicy

Beställningar av annonser och byråjobb samt anmälningar till prenumerationer, tävlingar och kundevent

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr, personnr och e-post) som lämnas i samband med beställningar av annonser, byråjobb och prenumerationer sparas i vårt bokningssystem som är lösenordsskyddat. Eftersom vi tar betalt för annonser och byråjobb sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till tävlingar och utlottningar sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga till uthämtning av vinster är gjorda.

Markbladet lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part när vi överlämnar fakturaunderlag (krypterade) till Resultat Finans AB som sköter utskick av våra fakturor och andra fakturaärenden såsom inbetalningar, påminnelser, inkasso etc. Avtal för samtycke av personuppgiftshantering finns mellan Markbladet och Resultat Finans AB (bifogas).

Rätt att begära information
Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig av oss och att få uppgifter rättade. Observera att Markbladet enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för tidningens egna verksamheter, till exempel kund- och prenumerantregister.

Ansvarig utgivare Simon Leppämäki.