Biodlare John Johansson

John Johansson, Algutstorp, Tranemo, har varit biodlare i 75 år. Tillsammans med sin hustru Stina har han skrivit ned sin berättelse, som kan läsas här i sin helhet. Vi visar också ett utdrag ur tidskriften Biodlaren från 1939, med kallelse till Tranemoföreningens första årsmöte. Mötet hölls hemma hos John.