Om STT

  • Första tidningen (1992)

Gratistidningen STT startade under hösten 1992 av Lena och Sune Strand. Utgivningsområdet var Svenljunga och Tranemo kommuner, Gällstadbygden samt Dannike och Älvsered. Verksamheten var förlagd i i källarplan i parets villa på Hagagatan i Länghem. Det första numret utkom lagom till julruschen samma år och under hela 1993 nöjde man sig med månadsutgivning.

1994 övergick STT till 14-dagarsutgivning och redan i augusti tog man steget fullt ut till veckotidning.

Första titeln på tidningen var dock Svenljunga Tidning, men efter en kort tid fick tidning två titlar i en och samma tidning. Svenljunga Tidning och Tranemo Tidning. Den sistnämnda titeln läste man genom att ”vrida och vända på tidningen”. På så sätt kunde man läsa Tranemo Tidning bakifrån, och så möttes de båda titlarna mitt i tidningen. Detta sätt att producera tidningen blev dock för omständigt. Så efter ett fåtal nummer registrerades titeln Svenljunga & Tranemo Tidning (STT).

I december 1994 köpte STT konkurrenten Kindsbladet som verkade i samma spridningsområde. STT:s upplägg med cirka 50% redaktionellt utrymme hade helt enkelt konkurrerat ut Kindsbladet som bara innehöll annonser.

I årsskiftet 1998/99 hade STT vuxit ur källarkontoret i Länghem. Då sysselsatte tidningen sex personer på de cirka 75 kvm man förfogade över. Ny adress blev nuvarande hemvist på Hantverksgatan 6 i Tranemo. Fastigheten är på 750 kvm och köptes av AP&T AB. Denna satsning blev startskottet för en ännu snabbare utveckling för tidningen och den reklambyrå STT börjat utveckla parallellt med tidningsverksamheten. Ansvarig för reklambyråverksamheten var Mathias Bång, som sedan också gick som delägare av STT tillsammans med Sune Strand.

År 2007 utökades STT:s upplaga med utdelning till företagen i hela Ulricehamns kommun. Under 2007 började STT även att dela ut tidningen till företag i Dalsjöfors, Målsryd och Rångedala samt via tidningsställ i området.

År 2008 lanserades STT även som e-tidning (bläddervänligt format). Kostnadsfritt även där förstås!

År 2008 utökades upplagan igen med utdelning till alla hushåll i Ulricehamns kommun. Under våren öppnades även ett lokalkontor på Bogesundsgatan i Ulricehamn. Tidningen fick i samband med detta titeln ”STT Svenljunga Tranemo Ulricehamn”.

I januari 2011 fick företaget nya ägare då mediakoncernen Gota Media förvärvade hela verksamheten. De tidigare ägarna är dock kvar  i företaget med samma roller som tidigare. Mathias Bång som ansvarig för reklambyråverksamheten och Sune Strand som VD och ansvarig utgivare.

I augusti 2013 avvecklades lokalkotoret i Ulricehamn och STT begränsade sin upplaga till 15.650 exemplar vid ”normalutgivning” för att vid ”stornummer” dela ut 25.000 tidningar (som tidigare).

Från och med 1 januari 2014 är Markbladet AB ny huvudägare av STT. Gota Media AB kvarstår med en tredjedels ägande. Således har en mindre gratiskoncern bildats där tidningarna Markbladet, STT Svenljunga & Tranemo Tidning, Knallebladet, Annonsmarkna´n Bollebygd samt Götene Tidning ingår. Detta öppnar för ett fördelaktigt samarbete som ger positiva effekter för de enskilda tidningarna och deras annonsörer.