Föreningsnotiser

Alla ideella föreningar i vårt spridningsområde är välkomna att kostnadsfritt skicka in mötesreferat, notiser och dylikt. Eftersom utrymmet i tidningen är begränsat sker införande i aktuell vecka i mån av plats.

Skicka din text till redaktion@markbladet.se och bifoga eventuella bilder.