Insändare & debatt

Du kan lämna in din insändare anonymt och din anonymitet är då skyddad i lag.

Skriv kort så ökar dina chanser till publicering. Texterna får vara högst 2 500 tecken, inklusive mellanslag.
Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texten.

Du får skriva under signatur, men namn, adress och telefonnummer måste alltid bifogas.
Insändare som riktar sig mot en namngiven person måste dock undertecknas med namn.

Skicka ditt material till redaktion@markbladet.se och bifoga eventuella bilder.